YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARI

Simptomatik arterial gipertenziya – sababi, belgilari, tashxislash, davolash va oldini olish

Simptomatik arterial gipertenziya – qon bosimini tartibga soluvchi organlar patologiyasi natijasida rivojlanadigan ikkilamchi gipertonik holatdir. Simptomatik arterial gipertenziya nishon organlarda aniq o’zgarishlarning rivojlanishi (yurak va buyrak yetishmovchiligi, gipertenziv ensefalopatiya va boshqalar) ning davomiyligi va antigipertenziv davoga turg’unligi bilan ajralib turadi. Arterial gipertenziya sabablarini aniqlash uchun ultratovush, angiografiya, KT, MRT (buyrak, buyrak usti, yurak, miya), biokimyoviy ko’rsatkichlar va qon gormonlarini o’rganish, qon bosimini nazorat qilish kerak. Davolash asosiy sababni tibbiy yoki jarrohlik davolashdan iborat.

Umumiy ma’lumot

Mustaqil esansiyal (birlamchi) gipertoniyadan farqli o’laroq, ikkilamchi arterial gipertenziya ularga sabab bo’lgan kasalliklarning alomatlari hisoblanadi. Arterial gipertenziya sindromi 50 dan ortiq kasalliklarga hamroh bo’ladi. Gipertenziv holatlarning umumiy soni orasida simptomatik arterial gipertenziyaning ulushi taxminan 10% ni tashkil qiladi. Simptomatik arterial gipertenziya kursi ularni muhim gipertenziya (gipertoniya) dan ajratishga imkon beradigan belgilar bilan tavsiflanadi:

 • Bemorlarning yoshi 20 yoshgacha va 60 yoshdan katta;
 • Doimiy ravishda yuqori qon bosimi bilan arterial gipertenziyaning to’satdan rivojlanishi;
 • Yomon sifatli, tez rivojlanish bilan kechishi;
 • Simpatoadrenal kriz(inqiroz) rivojlanishi;
 • Anamnezida etiologik kasalliklar bo’lishi;
 • Standart terapiyaga yomon munosabat;
 • Buyrak arterial gipertenziyasida diastolik bosimning oshishi.

Tasnifi

Birlamchi etiologik tasnifga ko’ra simptomatik arterial gipertenziya quyidagilarga bo’linadi.

Neyrogen (markaziy asab tizimining shartli kasalliklari va zararlanishi tufayli):

 • markaziy (travma, miya shishi, meningit, ensefalit, qon tomir va boshqalar)
 • periferik (polinevropatiyalar)

Nefrogen (buyrak):

 • interstitsial va parenximal (surunkali pielonefrit, glomerulonefrit, amiloidoz, nefroskleroz, gidronefroz, eritematoz tizimli qizilo’ngach, polikistoz)
 • renovaskulyar (ateroskleroz, buyrak qon tomirlari displaziyasi, vaskulit, tromboz, buyrak arteriyasi anevrizmasi, buyrak tomirlarini bosuvchi o’smalar)
 • aralash (nefroptoz, buyrak va qon tomirlarining tug’ma anomaliyalari)
 • renoprin (buyrak olib tashlangandan keyingi holat)

Endokrin

 • buyrak usti bezi (feoxromotsitoma, Konn sindromi, buyrak usti bezi giperplaziyasi)
 • qalqonsimon bez (gipotireoz, tirotoksikoz) va paratiroid
 • gipofiz (akromegaliya, Itsenko-Kushing kasalligi)
 • klimakterik

Gemodinamik (katta tomirlar va yurakning shikastlanishi tufayli):

 • aortoskleroz
 • vertebrobazilar va uyqu arteriyalarining stenozi
 • aorta koartikatsiyasi
 • aorta qopqog’i yetishmovchiligi

Dori vositalari tufayli

 • mineral va glyukokortikoidlarni qabul qilishda,
 • progesteron va estrogen o’z ichiga olgan kontratseptivlar,
 • levotiroksin,
 • og’ir metallarning tuzlari,
 • indometatsin,
 • qizilmiya kukuni va boshqalar.

Qon bosimi darajasi va davomiyligiga, chap qorincha gipertrofiyasining og’irligiga, ko’z tubidagi o’zgarishlar xususiyatiga qarab, simptomatik arterial gipertenziyaning 4 shakli mavjud: vaqtinchalik, labil, barqaror va xavfli.

Vaqtinchalik arterial gipertenziya qon bosimining beqaror ko’tarilishi bilan tavsiflanadi, ko’z tubi tomirlarida o’zgarishlar yo’q, chap qorincha gipertrofiyasi deyarli aniqlanmaydi. Labil arterial gipertenziya bilan qon bosimining mo’tadil va beqaror ko’tarilishi kuzatiladi, bu o’z-o’zidan pasaymaydi. Yengil chap qorincha gipertrofiyasi va retinaning vazokonstriksiyasi mavjud.

Barqaror arterial gipertenziya doimiy va yuqori qon bosimi, miokardiyal gipertrofiya va ko’z tubidagi aniq qon tomir o’zgarishlar bilan tavsiflanadi (I – II darajali angioretinopatiya). Xatarli arterial gipertenziya qon bosimining keskin ko’tarilishi va barqarorligi bilan ajralib turadi (ayniqsa diastolik> 120-130 mm Hg), to’satdan paydo bo’lishi, tez rivojlanishi, yurak, miya, ko’z tubida og’ir qon tomir asoratlari xavfi, bu esa yomon prognozni belgilaydi.

Turlari

Nefrogen parenximatoz arterial gipertenziya

Ko’pincha simptomatik arterial gipertenziya nefrogen (buyrak) kelib chiqishiga ega va o’tkir va surunkali glomerulonefrit, surunkali pielonefrit, polikistoz va buyrak gipoplaziyasi, podagra va diabetik nefropatiyalar, buyrak travması va sil, amiloidoz, nefrolitiyaz, o’smalarda kuzatiladi.

 

Ushbu kasalliklarning dastlabki bosqichlari odatda arterial gipertenziyasiz yuzaga keladi. Gipertenziya to’qimalarning yoki buyrak apparati jiddiy shikastlanishi bilan rivojlanadi. Buyrak arterial gipertenziyasining o’ziga xos xususiyatlari asosan bemorlarning yoshi, miya va koronar asoratlarning yo’qligi, surunkali buyrak yetishmovchiligining rivojlanishi, yomon sifatli kechishi (surunkali pielonefritda – 12,2%, surunkali glomerulonefrit – 11,5% hollarda).

 

Parenximal buyrak gipertenziyasi diagnostikasida buyrak ultratovush tekshiruvi, siydik tekshiruvidan foydalaniladi (proteinuriya, gematuriya, silindruriya, piuriya, gipostenuriya – siydikning past solishtirma og’irligi aniqlanadi), qonda kreatinin va mochevinani aniqlash (azotemiya aniqlanadi) . Buyraklarning sekretor-ekskretor funktsiyasini o’rganish uchun izotop renografiyasi, urografiya amalga oshiriladi; qo’shimcha ravishda – angiografiya, buyrak tomirlarining ultratovush tekshiruvi, buyraklar MRT va KT, buyrak biopsiyasi.

Nefrogen renovaskulyar (vazorenal) arterial gipertenziya

Renovaskulyar yoki vazorenal arterial gipertenziya buyrak arterial qon oqimining bir tomonlama yoki ikki tomonlama buzilishi natijasida rivojlanadi. Bemorlarning 2/3 qismida renovaskulyar arterial gipertenziyaning sababi buyrak arteriyalarining aterosklerotik zararlanishidir. Gipertenziya buyrak arteriyasining o’zani 70% yoki undan ko’proq qisqarganda rivojlanadi. Sistolik qon bosimi har doim 160 mm Hg dan yuqori, diastolik – 100 mm Hg dan yuqori.

 

Renovaskulyar arterial gipertenziya birdan paydo bo’lishi yoki kechishining keskin yomonlashishi, dori terapiyasiga barqarorligi va yomon kechishining yuqori darajasi (bemorlarning 25 foizida) bilan tavsiflanadi.

 

Vazorenal arterial gipertenziyaning diagnostik belgilari quyidagilardir: buyrak arteriyasi proektsiyasidan yuqorida sistolik shovqinlar, ultratovush va urografiya bilan aniqlanadi – bitta buyrakda pasayish, kontrastni o’tishi sekinlashishi. Ultratovush tekshiruvida – buyraklar shakli va kattaligi 1,5 sm dan oshadigan asimmetriyaning exoskopik belgilari . Angiyografiyada ta’sirlangan buyrak arteriyasining konsentrik torayishi aniqlanadi. Buyrak arteriyalarini dopler ultratovush tekshiruvi asosiy buyrak qon oqimining buzilishini aniqlaydi.

 

Vazorenal arterial gipertenziya davolanmasa, bemorlarning 5 yillik hayotiylik darajasi taxminan 30% ni tashkil qiladi. Bemorlarning o’limining eng keng tarqalgan sabablari: miya qon tomirlari, miokard infarkti, o’tkir buyrak yetishmovchiligi. Vazorenal arterial gipertenziyani davolashda ham dori terapiyasi, ham jarrohlik usullari qo’llaniladi: angioplastika, stentlash, an’anaviy operatsiyalar.

 

Yaqqol stenoz bilan dori terapiyasini uzoq vaqt davomida qo’llash asossizdir. Dori terapiyasi samaradorligi qisqa muddatli va davomiy emas. Asosiy davolash jarrohlik yoki endovaskulyar usulda amalga oshiriladi. Vazorenal arterial gipertenziyada tomir ichiga stent o’rnatiladi, bu buyrak arteriyasining hajmini kengaytiradi va uning torayishini oldini oladi; tomirning toraygan qismining balon kengaytirish; buyrak arteriyasida rekonstruktiv aralashuvlar: anastomoz bilan rezektsiya, protezlash, qon tomir anastomozlar.

Feoxromotsitoma

Feoxromotsitoma – gormon ishlab chiqaruvchi o’sma, buyrak usti bezi miya qismi xromaffin hujayralaridan rivojlanib, simptomatik arterial gipertenziyaning barcha shakllarining 0,2% dan 0,4% gacha qismini tashkil etadi. Feoxromotsitomalar katexolaminlarni ajratadi: noradrenalin, adrenalin, dofamin. Ularning kechishi vaqti-vaqti bilan rivojlanib boradigan gipertonik kriz bilan birga arterial gipertenziya bilan kechadi. Gipertenziya bilan bir qatorda, feoxromotsitomalarda kuchli bosh og’rig’i, terlash ko’payishi va yurak urishi kuchayadi.

 

Feoxromotsitoma siydikda katexolaminlarning ko’payganligi aniqlanganda diagnostik farmakologik tekshiruvlar (gistamin, tiramin, glyukagon, klonidin va boshqalar bilan olingan namunalar) orqali aniqlanadi. Shishning lokalizatsiyasini aniqlashtirish uchun buyrak usti bezlarining ultratovush tekshiruvi, MRT yoki KT dan foydalanish mumkin. Buyrak usti bezlarini radioizotop yordamida skanerlash orqali feoxromotsitomaning gormonal faolligini aniqlash, buyrak usti bezi tashqarisidagi lokalizatsiya o’smalari, metastazlarni aniqlash mumkin.

 

Feoxromotsitomalar faqat jarrohlik yo’li bilan davolanadi; operatsiyadan oldin arterial gipertenziya a- yoki b-adrenergik blokatorlari bilan davolanadi.

Birlamchi giperaldosteronizm yoki Konn sindromi

Konn sindromidagi arterial gipertenziya yoki birlamchi giperaldosteronizm buyrak usti mag’iz qismining aldosteron ishlab chiqaruvchi adenomasidan kelib chiqadi. Aldosteron hujayralardagi K va Na ionlarining qayta taqsimlanishiga, organizmdagi suyuqlikni ushlab qolinishiga va gipokaliyemiya va arterial gipertenziya rivojlanishiga yordam beradi.

 

Gipertenziyada medikamentoz davo choralari deyarli samarasizdir, miyasteniya xurujlari, sudorgi, paresteziya, chanqoqlik, noktruriya bilan kechadi. O’tkir chap qorincha yetishmovchiligi (yurak astmasi, o’pka shishi), insultlar, yurakning gipokaliyemik falaji rivojlanishi orqali yuzaga kelishi mumkin bo’lgan gipertenziv krizlar bilan kechishi mumkin.

 

Birlamchi aldosteronizm diagnostikasi aldosteron, elektrolitlar (kaliy, xlor, natriy) ning plazmadagi darajasini aniqlashga asoslangan. Qonda aldosteronning yuqori konsentratsiyasi va uning siydikda yuqori darajada chiqarilishi, metabolik alkaloz (qon pH – 7,46-7,60), gipokalemiya (<3 mmol / l), gipoxloremiya, gipernatremiya aniqlanadi. Buyrak usti bezi tomirlaridan qonni o’rganishda zararlangan tomonda aldosteron darajasining 2-3 baravar ko’payishi aniqlanadi. Radioizotop tadqiqotlari va buyrak usti bezlarini ultratovush tekshiruvi natijasida aldosteroma yoki buyrak usti bezi mag’iz qismi ikki tomonlama giperplaziyasi ta’sirida buyrak usti bezining kattalashishi aniqlanadi.

 

Aldosteroma sabab bo’lgan xavfli arterial gipertenziyada bemorlarning 50-70 foizida qon bosimini normallashtirish yoki sezilarli darajada pasaytirish uchun jarrohlik davolash amalga oshiriladi. Jarrohlikdan oldin giponatriy dietasi buyuriladi, aldosteron antagonisti – spironolakton bilan davolash, bu gipokalemiya va arterial gipertenziyani yengillashtiradi (har 8 soatda 25-100 mg).

Itsinko Kushing kasalligi va sindromi

Endokrin arterial gipertenziya ushbu kasallik va Itsenko-Kushing sindromi bilan og’rigan bemorlarning 80 foizida rivojlanadi. Gipertenziya buyrak usti mag’iz qismining (giperkortizolizm) glyukokortikoid gormonlarini gipersekretsiyasidan kelib chiqadi va barqaror, krizsiz o’tishi, gipertenziv terapiyaga chidamliligi, sistolik va diastolik qon bosimining mutanosib o’sishi bilan tavsiflanadi. Kasallikning yana bir o’ziga xos ko’rinishi kushingoid semirishdir.

 

Itsenko-Kushing sindromi / kasalligi bilan qonda 11 va 17-OCS, kortikotropin, gidrokortizon darajasi oshadi. Siydikda 17-KS va 17-OCS ning chiqarilishi kuchayadi. Kortikosteroma va gipofiz adenomasi o’rtasida differentsial tashxis qo’yish uchun buyrak usti bezlari MRT va KT, gipofiz bezi, buyrak usti bezlarini ultratovush va radioizotop skanerlash, kraniogramma o’tkaziladi. Giperkortizolizm va uning oqibatida kelib chiqadigan arterial gipertenziyani davolash dori, jarrohlik yoki nurlantirish bo’lishi mumkin..

Aorta koarktatsiyasi

Aortaning koarktatsiyasi – bu aortaning tug’ma anomaliyasi bo’lib, uning segmentar torayishi bilan namoyon bo’ladi, bu esa katta doiraning qon oqimiga to’sqinlik qiladi. Aortaning koarktatsiyasi – bu arterial gipertenziyaning kam uchraydigan shakli.

 

Aortaning koarktatsiyasi natijasida kelib chiqadigan ikkilamchi arterial gipertenziyada qo’llar (yuqori) va oyoqlarda (normal yoki past) o’lchangan qon bosimining farqi, 1-5 yoshda qon bosimining ko’tarilishi va undan keyin barqarorlashuvi kuzatiladi. 15 yil, femoral arteriyalarda pulsatsiyaning zaiflashishi yoki yo’qligi, aorta ravog’i ustida, yurak asosida, uyqu arteriyasidagi sistolik shovqinlar. Aortaning koarktatsiya diagnostikasi o’pka va ko’krak a’zolarining rentgenografiyasi, aortografiya, exokardiyografiya asosida amalga oshiriladi. Stenozning yaqqol darajasida jarrohlik davolash amalga oshiriladi..

Dori vositalariga bog’liq arterial gipertenziya

Arterial gipertenziyaning dorilarga bog’liq shakli rivojlanishi qon tomirlari spazmini, qonning yopishqoqligini, natriy va suvni ushlab qolinishini, dorilarning renin-angiotenzin tizimiga ta’sirini va boshqalarni keltirib chiqarishi mumkin. Intranazal tomchilar va tarkibida adrenomimetika va sempatomimetika mavjud bo’lgan vositalar (psevdoefedrin, efedrin, fenilefrin) gipertenziya keltirib chiqarishi mumkin.

 

Steroid bo’lmagan yallig’lanishga qarshi dori-darmonlarni qabul qilish qon tomirlarini kengaytiruvchi ta’sirga ega bo’lgan suyuqlikni ushlab turish va prostaglandinlar sintezini bostirish tufayli arterial gipertenziya rivojlanishiga sabab bo’ladi. Estrogenlarni o’z ichiga olgan og’iz orqali kontratseptivlari renin-angiotenzin tizimiga qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi va suyuqlikni ushlab qolinishiga olib keladi. Ikkilamchi arterial gipertenziya og’iz kontratseptsiyasidan foydalanadigan ayollarning 5 foizida rivojlanadi.

 

Trisiklik antidepressantlarning simpatik asab tizimiga rag’batlantiruvchi ta’siri arterial gipertenziya rivojlanishiga sabab bo’lishi mumkin. Angiotenzin II ga nisbatan qon tomir reaktivligining oshishi tufayli glyukokortikoidlardan foydalanish qon bosimini oshiradi.

 

Ikkilamchi arterial gipertenziyaning sababi va shaklini aniqlash uchun kardiolog bemorning qanday dorilar qabul qilganligini, koagulogramma tahlili va qon reninini aniqlash kerak.

Neyrogen arterial gipertenziya

Neyrogen tipdagi arterial gipertenziya bosh va orqa miyani ensefalit, o’smalar, ishemiya, travmatik miya shikastlanishi va boshqalar natijasida kelib chiqadi. Qon bosimining oshishi bilan bir qatorda ular kuchli bosh og’rig’i va bosh aylanishi, taxikardiya, terlash, ko’p so’lak ajralishi, terining vazomotor reaktsiyalari, qorin og’rig’i, nistagm va tutilishlar bilan ajralib turadi.

 

Diagnostikada miya tomirlari angiografiyasi, miyaning KT va MRT, EEG ishlatiladi. Neyrogen turdagi arterial gipertenziyani davolash miya patologiyasini yo’q qilishga qaratilgan.

24490cookie-checkSimptomatik arterial gipertenziya – sababi, belgilari, tashxislash, davolash va oldini olish

Share with:

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi.

Tarjima qilish »